Ano’ng meron n’yo? Bahay ba o Tahanan?

  • Magkaiba ang konsepto ng bahay at tahanan
  • Maaaring bahay lamang ang inuuwian ng ibang tao
  • Nagiging tahanan ang isang bahay dahil sa mga magagandang bagay na naidudulot o naihahatid nito sa nakatira dito

Maraming Filipino ang nakatalang walang sariling bahay. Nagkalat ang mga iskwaters sa iba’t ibang lugar lalo na sa Kalakhang Maynila kung saan iniisip ng maraming taga lalawigan na nasa siyudad umano ang ikaaangat ng buhay. Maraming mumunting bahay din ang nagsulputan kung saan-saang iskinita, bangketa, ilalim ng mga tulay, at kung saan-saan pang kakatwang lugar magkaroon lamang ng bahay na mauuwian.

Image via Pixabay

Sa kabilang dako, marami na ring nagtataasan at naggagandahang mga gusali na kung tawagin natin ay condo. Ito naman ang bahay para sa mga Filipinong may mataas na antas sa kabuhayan at may kakayahang magmintini ng tinatawag na “high profile lifestyle”. Kumbiniyense raw ang pangunahing dahilan ng mga naninirahan dito. Malapit sa kanilang trabaho, malapit sa mga mall, sa airport, sa alta sosyedad na kanilang ginagalawan. At diumano’y maraming pasilidad na nakawiwili tulad ng mga swimming pools, gym, laundry, salon, atbp.

Mabuti na lang at higit na nakararami ang mga bahay na kung tawagin ay bungalow, 2-storey, townhouse at apartments. Ang ilan sa mga ito ay may sariling bakuran kahit may kaliitan. May espasyo pa para sa Inang kalikasan. Mga puno, mga halaman, sariwang hangin. Napakahalaga din kasi ng kalikasan sa ating tirahan.

Imahe mula sa Facebook| Bresa Buccat Bernardo Ibasitas

Ngunit gaano nga ba kahalaga ang bahay sa tao? Bukod sa silungan ng mga pamilya? Kaya nga nalikha ang awit na “A House is Not a Home…”

Hindi lamang ito ang bubong na ating masisilungan at matutulugan kapag tayo’y nakauwi na. Higit sa pisiolohikal na silbi nito ang malalim na kahalagahan ng tirahan para sa bawat tao.

Ito ang ating pugad na pinagmumulan ng pagkabuo ng ating pagkatao, ng ating mga asal, mga nagiging pananaw sa buhay.

Ang bahay ang siyang kanlungan; ang mga kasama sa bahay ang siyang nagiging molde na humuhubog sa ating buong pagkatao at ‘di kalaunan, ang bahay ay nagsisimula nang maging tahanan. Ang tahanan ang siyang nagiging pugad ng mga pusong nananahan sa itinayong bahay. May pagmamahalan, may pagdadamayan, may mabuting relasyon, at nagtuturo ng magagandang asal at pananaw sa buhay.

Image credit: ESL Buzz

Hindi mahalaga ang bahay kung hindi ito magiging tahanan.

Ang kahinaan ng tahanan ay isa sa mga sanhi ng maraming pagkasira ng pamilya o kaya’y pagkaligaw ng landas ng mga anak. Hindi sa laki o gara ng bahay nakasalalay ang tibay ng pundasyon ng isang tahanan. Ito ay nasa pagsisimula nating mga magulang at sa patuloy na pagsisikap na gawing tahanan ang ating mga bahay. Kaya naman layon ng inyong lingkod ngayon na kayo ay kalabitin upang tanungin kung ano ang inyong kinalalagyan ngayon.

Siyempre, the best pa rin kung may sarili na kayong bahay at hindi na nangungupahan. Mas masarap sa pakiramdam na ang inyong tahanan ay sarili na ninyong pagmamay-ari at ang inyong memories dito ay masasaya at puno ng pagmamahal. “Home is where the heart is,” sabi nga.

Image via Pixabay

Bahay ba ito …. o tahanan?

Sana’y puro tahanan ang sagot sa katanungan. Kung hindi naman, hindi pa huli! Gawin nang tahanan ang inyong mga bahay!!!

Source :

ESL Buzz