Gaano ba kahalaga ang pagiging AMA?

Gaano ba kahalaga ang pagiging AMA?

Ang maging haligi ng tahanan ay isang responsibilidad na dapat sana ay niyayapos nang buong puso ng isang lalaki para sa pamilyang kanyang binubuo. May kasabihan nga…madaling maging AMA, ngunit hindi madali ang magpaka-AMA. Totoo nga ba?

Sabi nga, masuwerte ang mga batang mayroong  ama na maaasahan at mahusay na nagdadala ng kanyang pamilya. Hindi nakapagtataka kung ang mga anak ay lumaking iniidolo ang mga magulang. Ibig sabihin ay maganda ang naging pagpapalaki sa kanila sa kabila ng mga pagsubok sa buhay.

Pero bakit may mga batang hindi pinalad na magkaroon ng maayos at matiwasay na buhay? May kaugnayan kaya ito sa pagkakaroon ng ama na hindi kumilala sa responsibilidad at hindi nagtaguyod ng pamilya?

 

Fathers Day, Super Dad, Daddy, Father, Fatherhood, Hero
Image via Pixabay

Ang Lakas ng Isang Ama – Strength of a Father

“Kakulangan o kawalan ba ng ‘lakas’ ng isang AMA ang madalas na ugat ng nakararaming suliranin sa ating lipunan?”

Generally speaking po, kung babalikan natin sa ating isipan ang mga kilala nating pamilya, mga kamag-anak man o kaibigan; kung ililibot natin ang ating paningin sa ating paligid at susuriin ang estado ng bawat pamilyang kakilala o maging yaong napanonood natin sa telebisyon o pelikula, pansinin natin ang lebel ng “lakas” ng isang ama ng bawat pamilya.

Yaong may mabuway o may mahinang paninindigan na ama ay kadalasang hindi mahusay magdala ng pamilya. Sa ilalim ng pamumuno kasi ng “haligi ng tahanan” nakasalalay ang ikatatatag ng pagkatao ng isang anak at ikasisiya ng maybahay nito. Tunay na katuwang ng ama ang ina sa paghubog sa anak, bilang ilaw ng tahanan; ngunit sa kabuuan, ang ‘lakas ng isang ama’ ang siyang tila magdadala sa kahusayan ng kanyang pamilya, ‘di po ba? Kaya nga tinawag ng “head of the family”…siya kasi ang pinakapinuno ng kanyang sambahayan; ng kanyang pamilya.

Ang ‘lakas ng isang ama’ ang siyang magdadala sa kanyang mga anak sa paaralan.

Ang ‘lakas ng isang ama’ ang magdadala sa pamilya sa mas mabuting kalagayan — maayos na bahay, sapat na pagkain at pananamit, mabuting kalusugan, tuluy-tuloy na edukasyon at may kabutihang asal.

Image via Pixabay

Ang ‘lakas ng isang ama’ ang siyang magtuturo sa mga anak upang lumaki ang mga ito nang may paninindigan rin at may pagpapahalaga sa sarili at pamilyang kinabibilangan at siya ring magtuturo sa pamamagitan ng mabuting halimbawa kung paano hinaharap at ginagampanan ang tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya.

Sa kabilang banda, ang kawalan o kakulangan ng lakas ng isang ama ang siyang maaaring magdala sa mga bata sa hindi maayos na kalagayan o pagkapariwara. Kung kulang o walang lakas ang isang ama upang gampanan ang kanyang tungkulin sa pamilya, may panganib na maging magulo at maging watak-watak ang mga miyembro nito. Mabuti sana kung may ina silang nagsisikap “magpakalakas” sa kabila ng kahinaan ng kanilang haligi ng tahanan.

Sa ilang tahanan, nakita nating binabalikat ng ina ang pagiging ‘haligi’ at ilaw ng tahanan nang sabay, kaya’t may pag-asa pang maisalba ang mga bata na lumaki nang walang ama sa kanilang buhay. Ngunit sa pangkalahatan, wala sigurong batang maliligaw ng landas kung walang iresponsableng ama.

Ano sa palagay n’yo?

‘Di nga ba’t ang daming homeless na bata sa lansangan? Bakit nagkaganoon? Dahil sa mga lalaking naging ama pero hindi naman pala handang magpaka-AMA? Huwag na sanang madagdagan ang mga batang lansangan.

 

 

Boy, Child, Comic Characters, Dad, Daughter, Drawing
Image via Pixabay