Isang tatay gumawa ng bed sheets na mayroong board games para hindi mainip ang mga bata sa pagamutan

  • Isang ama ang gumawa ng kakaibang bed sheet para sa mga bata sa pagamutan
  • Nilagyan niya ng disenyong board games ang mga ito para daw hindi mainip ang mga bata
  • Kalaunan ay naging negosyo na ito ng ama na tinatangkilik na sa Amerika

Hindi maiiwasan na kung minsan ay madala sa pagamutan ang mga bata dahil dinapuan sila ng mga karamdaman. Ang iba ay agad namang nakauuwi habang ang iba ay kinakailangan pang obserbahan ng mga espesyalista sa loob ng ilang araw. At para sa ilang bata, lubhang nakaiinip ang pamamalagi sa mga 0spital.

Kaya naman naisipan ng isang tatay mula sa North Carolina, USA na gumawa ng mapaglilibangan ng mga bata habang sila ay nasa pagamutan. Ang mga simpleng bed sheets sa mga 0spital ay ginawa niyang mga interactive board games.

Larawan mula sa Playtime Edventures

Naisip ng negosyanteng si Kevin Galtin na gumawa ng mga bed sheet na mayroong board games dahil nang minsang dalawin niya ang anak ng kanyang kaibigan sa pagamutan ay nakita nilang inip na inip na ito. Minsan nga ay ‘di pa makatulog. Kaya naman ang ginawa nila ay naglaro sila ng board game upang maaliw lamang ito hanggang sa makapagpahinga.

Dahil lubhang malikot ang imahinasyon ni Galtin, naisipan niyang gumawa ng mga bed sheet na magbibigay aliw sa mga batang pasyente. Inabot siya ng dalawang taon sa pagbuo ng konsepto at mga larong ilalagay sa kanyang mga kakaibang bed sheets.

Nakipag-ugnayan din siya sa ilang mga guro upang mabuo ang ideya na makapaghatid ng hindi lamang nakaaaliw na board games, kung hindi magbigay kaalaman din sa mga batang maglalaro ng bed sheet board games.

Nakabuo sila ng mga guro ng iba’t ibang bed sheet at slumber bags na tumatalakay sa iba’t ibang aralin sa paaralan tulad ng math, science, grammar, at heograpiya na lalaruin ng mga bata sa paraan kung paano nilalaro ang mga board games.

Larawan mula sa Playtime Edventures

Nang maging matagumpay ang kanyang naisip, gumawa na ng sariling brand si Galtin ng mga board games-inspired na bed sheets. Ngayon, tanyag na ang kompanya niyang Playtime Edventures sa buong Amerika. Sa katunayan, mayroon na ngang 10 iba’t ibang ospital ang gumagamit ng kanyang produkto.

Maaari na ring bumili ang mga magulang ng iba’t ibang interactive bed sheets sa Playtime Edventures upang maging learning time din ang bed time ng mga kabataan maging sa kani-kanilang mga tahanan.